Det befinner sig marigt att designa allmanna definitioner pa karlek. Som samtliga andra kanslor…

Det befinner sig marigt att designa allmanna definitioner pa karlek. Som samtliga andra kanslor…

befinner si ocksa kanslorna ino korrelation tillsamman manskliga relationer och love individuella. Flertal relationer borjar tillsamman att vi blir fortjusta samt kara. Hursa foralskar vi oss inom en? Saken dar andra personen charmar utseendemassigt, tillsammans sin personlighet alternativ med nagot vi icke sann kan planter fingret villi.

Foralskelse blandas ideligen tillsamman tillsammans kanslan av att livet ar fullstandig sam tillfredstallt. Den andra far oss att kanna oss fullkomliga, bot och lyckliga. Hela tiden kan vi ick ens forklara sta oss sjalva, hursa och baksida av underben vi alskar hos den andra. Flax odl behover vi inte det heller, inte me vi kan njuta it foralskelsefasen. Foralskelse ar en fenomenal och betydande foremal saso vacker vilmans.

Ino ett hallbart forhallande varar karleken aven nar foralskelsefasen ar slu. Mot genuin karlek tillhor omtanke, ansvarskansla och aktning. Karleken befinner sig aven ett forfragan om onskan. Viljan att halla av ett annan individ oavhangig bruten misstag sam brista och bestam efterso att manniskan ar halvfardig sam ej felfri. Forvantningarna villi foralskelsen samt partnern kan emellanat finnas overdimensionerade. Emeda soker vi ideligen njutning mo livet igenom var kompanjo.

Ansvar stav var speciell salighet

Forvantar vi oss att var kompanjon befinner si det sluta sasom utfor oss lyckliga, kommer vi pa lang sikt bliva besvikna. Tanken it att saken da andra utfor oss lyckliga resten fran livet, befinner si vilseledand. Vi allihopa befinner si ansvariga for var originell gladje, aven inom parforhallanden.

Grunden mo nago barkraftig relation ar ett delikat vagguttag med oss sjalva, vara egna kanslor sam behov. Da erhall inga forvantningar villi att partnern loser problemen och gor livet felfri. Nar vi kanner oss sjalva, kan vi kungen en battre metod framfora vara emotione samt behov at var kompanjo. Emedan ligger ej bot ansvaret villig blott nagons axlar, inte me bagg mar fint av kompromisser samtidigt saso vi tar omtanke mot vara egna behov sam emotione.

Forandringar hor at forhallandet

Parforhallandet borjar ideligen tillsammans att vi sasom tandem kanner nago markant emotion utav foralskelse. Ett tiden kallas stav en symbiotiskt fa. Det behovs darfor at bilda nago gemensam huvudsak men det hor at saken att skedet viker undan med tiden. Frigorelse fran symbiosen kan medfora saken dar forsta krisen inom parforhallandet.

Var relation befinner sig ett allians mellan oss delagare. Saken dar skifta hela tiden sam det befinner sig da vi sammanlagt behover kunna los dessa. Nar det uppstar perioder av besvikelse och framlingsskap, ar det betydelsefullt att likas vet vara atskiljda.

Hur antagligen relationen forma, paverkas vasentligt av formagan att hitta losning konflikter samt hur forvantningarna och verkligheten mots. Partnerskap medfo slutli samt till slut https://kissbrides.com/sv/heta-chilenska-kvinnor/ nagon verklighetsnara love – e kondition dar tvenne jamlika vuxna respekterar varandra, tillika vara likheter och skillnader.

Parforhallandet paverkas av vara jagforestallning, sjalvkansla sam interaktionsfardigheter. Overlevnadskonsterna saso vi lart oss i var barndom sam tonar och satten att manifestera vara emotioner foljer ocksa med in ino parforhallandet. Medvetenheten ifall detta hjalper att uppfora op ett parforhallande sasom ar konstruktivt sam sasom utvecklas.

Postumt foralskelsefasen borjar vi anpassa oss

at det gemensamma livet. Undersokning bruten bra via att braka, visar att vi villi seriost arbetar stav forsoning. Tvist befinner si darfor inte skadligt pro parforhallandet.

Det sags att nar vi slutat kivas, befinner si nar vi bo existera oroliga. Enar kan det intraffa maktutovning i forhallandet alternativt sa inneha forhallandet redan tagit final. Kringgaende it dispy kan till slut avvika oss ifran varandra. Dispyt befinner sig e indikator gallande att bada tors fora fram och halla fast vid fragor saso ar viktiga sta oss, fristaende it saken dar andras opposition.

Nar vi gralar, befinner sig det relevant att lyssna samt bidra den andra potential mo en personlig tycka. Kungen det har takti bo vi lokalisera ett facit som funka forut bada. Omsesidiga atgarder stoder oss att likas postumt en konflikt, lokalisera aterkomst mot ett ljuv samvaro.

  • frigor oss a barndomens familj och binder oss till e affar
  • bygger opp samhorighet och intimitet sa att bagg bevarar den egna avskildheten sam privatliv
  • skapar samt upplever vi-anda och gemenskap
  • hittar gemensamma stunder och narmiljo villig tu herre hand, bred sidan fran vara egna intressen och kompisa
  • balanserar mellan narmiljo sam avskildhet utan att underkasta oss och lever villig den andras premiss
  • moter motgangar och hanterar forandringarna odl att do befaster relationen inom stallet darfor att fordarv den
  • obehindrat uttrycker vara kanslor och synpunk inte med raddhaga darfor att bliv overgiven
  • respekterar samt vardesatter saken dar andras sam var personligt sexualitet
  • uppratthaller en angenamt sexliv

Forhallandet utvecklas nar vi klarar av motgangarna samt utmaningarna sam tryggheten och fortroendet okar inom relationen. Emedan uppkommer inga stora risker nar en it oss delagare utvecklas sam byta skepnad. Bagge far posa sam utvecklas sasom individer.