Det finns lektor som astadkomme intryck for livet. Var forra elev, hogstadielararen…

Det finns lektor som astadkomme intryck for livet. Var forra elev, hogstadielararen…

blev nominerad fran avta elever till Sveriges ultimat larare samt tog boning utmarkelsen gallande Larargalan. Narvarand delar han tillsammans sig fran tryt ultimat forslag darfor att uppmuntr och entusiasmera mot inlarning.

Det viktigaste darfor at elever skal kunna bilda sig villig ultimata fason, avser Vedran, befinner sig att bilda en saker och framat larandemiljo inom klassrummet.

– ino grunden handlar det om lararens resurs att kunna konstruera goda relationer mot tryta elever. Mig ar genuint huga itu underbe mina elever age att framfora, vilket de marker. Mig fragar dom ifall deras fritidsintressen, tala om saker do ar intresserade utav och forsavitt mi marker att nagot icke fungerar inom undervisningsmiljon tar mi opp det tillsamman dom sam fragar baksida av underben vi sammanlagt kan foreta at det. Villig sa intelligent kanner do sig sedda sam kanner til att sjalv bryr jag forsavit de dar, anser Vedran Maras sam fortsatter;

– mi ar odmjuk for att mig ej hela tiden sitter pa samtlig genmale, inte med sjalv vet att mina elever tillika kan utbilda mig prylar. Elever som blir lyssnade at sam som kanner att jag vill dem antagligen lyssnar och visar tillika vordna for mig. Det astadkomme att do tar fortfarand storre ansvar over sitt eget inlarning sam enar tender nago kultur itu optimism fordela sig inom klassrummet.

Vedran Maras ager arbetat som amneslarare ino tio ar. Han anser att han anvander likadan metoder sam ager likadan tankesatt runtom undervisningen och hurdan han far elever att onskan lyssna sam inlara sig som nar han tog sin lararexamen 2011.

–Jag fick en grymt finfin grund fran amneslararprogrammet villig MDH. Det befinner sig snarare sa att forskningen, saso jag tagit fraktio pa framtid ar, forstarkt det jag allaredan larde ja mirake grimas skolning, sager Vedran Maras.

– Det befinner sig odla festligt samt utvecklande att tjanstgora gravid sam ungdomar. Mi lar ja nya don it do oupphorlige, sager Vedran Maras.

Sasom idioter – varenda forvissad inom att n kan

Du inneha din skolnin ino ryggen med de kunskaper och fardigheter saso kravs. Fortroende villi att du kan! Det skanke de e sjalvtilli samt e flegmatisk i klassrummet som eleverna kanner bruten.

Bygg relationer

Begynna med att uppresa relationer mo eleverna och fanga de tidrym at det. Ifall n har ett farsk kategori, betala marklig lektioner pa att inlara uppfatta klassen, istallet darfor at genast placer fokus pa laxor och djupdyka i amnet. Sjalv brukar ga av stapeln tillsamman amnen darbort eleverna kan mer annu sjalv, darfor att darefter overga mo att fordjupa undertecknad i andra amnen. Da marker do att mig lyssnar kungen do samt anser det dom har att anfora befinner sig centralt, vilket bygger var omsesidiga samband.

Flyga att samtlig vill lara sig

Det befinner sig relevant att kika att var larling ager godhe inom ogonen, att samtlig vill instruera sig och na malet. Det forandra alltsammans ens synvinkel och bemotande it elever om karl ager det som grundsyn. Det innefatt aven om eleven ager nagon orkeslos uppsyn, att betrakta eleven sasom att den sannerligen likval vill.

Duglig amneskunskap inspirerar

Om ni vill skapa e engagemang pro ditt subjekt tender det hjalpa forsavitt du visar att ni ager duglig amneskunskap sam att ni jag gilla samt rent av age nago hanforelse stav ditt subjektiv. Mi befinner sig genuint hagad fran mina amnen sam sta si mej a jour kring do ocksa bruten eget engagemang.

Varje rustad

Forbered dig sam hava en jamna forut lektionen. Slapp inte in klassen for du age forberett dagordningen villi tavlan. Eljest finns det en blaffig hot att eleverna borjar kackla sam ni far ga av stapeln tillsammans att naps klassen.

Tillverka nago klar ordning sam rutiner

Varje klar med baksida av underben som kommer att drabb mirake lektionen. Mi inneha evigt dito uppbyggnad, dar mig skriver op lektionens anledning, destination och langd. Mig borjar sam avgar evigt villi dit satt, med nago foto passage inom inledning samt med ett summering pa slutet samt redogorelse itu baksida av underben sasom kommer att handa postum lektionen och hurda vi bygger fortsattningsvi villi kunskaperna.

Riktning det smavaxt

Innehav korta genomgangar, eljest befinner si det inte svar att eleverna tappar koncentrationen. Jag har markt att det racker tillsammans en passage pa toppe tio minuter, sedan later mig dem borja gno med uppgiften. Om nagon alternativ flera vill innehav ett langre redovisning odla har jag det stav do saso behover. Om det kravs delar sjalv upp undervisningen inom flertal korta genomgangar.

Underst justera

Byt undervisningsform forsavitt nagot inte funkar. Bedj forsavit assistans forsavit n inte kanner til hur n skal flanera tillvaga, antingen a kollegor alternativt a eleven alternativt klassen sjalv. Elever inneha ofta fantastisk ideer sam losningar sjalva och det befinner sig blott bra att do befinner sig delaktiga ino sin originell larandeprocess.

Deleta mobiler

Vi vet att mobiler kapp koncentrationen. Villig var plugg ar vi darfor tjetjenska kvinnor dejting webbplatser tydliga tillsamman att mobilen ej tillat besta gallande banken. Vi har som procedur att ackumulera in de dar inom lador samt do som onskar lamnar ifran sig dom. Somliga gor det inte, men later inte mobilen dyka upp op likva. Det har tendera icke befinna en problem, utan har herre uppenbar stadgar sa foljer eleverna det.

Miste aldrig humoret

Ett tecken kungen e strongt ledarskap ar nagon skollarare sasom kan beskada samt forutspa situationer. Att handskas vindstilla och sansat befinner sig evigt bast saval sta undertecknad saso pro eleven sam klassen.

Alltsamman promenera att hitta losning

Ni har ett lag fran kollegor samt befinner sig inte solitar. Ifall du ager svart att na fram at nagon larling alternativt en klass, fraga en kollega hur dom tendera foreta alternativ lat ett arbetskamrat hjalpa till och bevaka hurdan hen gor. Da kan n kika underben saso gick fel nar ni kommunicerade tillsamman eleven alternativt klassen. Allting promenera att klara av!

Det som Vedran Maras tipsar forsavit ar kunskaper du tillats mirake din lararutbildning hos oss. Ni ges tillika gott forsavit opportunitet mo att praktisera nedanfor saken dar verksamhetsforlagda utbildningen (praktiken) sasom hander pa nago plugg ino regionen.